Gastouder Buitelaar

Opleidingen

Na 8 jaar oecumenische Basisschool “De Ladder” in Maarn en 4 jaar mavo onderwijs op "De Breul" in Zeist, heb ik van 1992 tot 1995 op het College voor MDGO “Vredenborch” Utrecht, afdeling AW, studierichting Residentieel werk, gezeten en heb daar mijn diploma gehaald. (MDGO is Middelbaar Dienstverlenings- en gezondheidszorg, AW is Agogisch Werk )

 • 1995 specialisatie kinderopvang, MDGO opleiding Agogisch werk, "Vredenborch" certificaat
 • 1995 BRES opleiding (beweging recreatie en spel), diploma

De afgelopen jaren heb ik regelmatig een thema-avond/webinar/online bijeenkomst/training gevolgd om de kennis bij te houden:

 • April 2001 certificaat, basiscursus gastouder
 • Juni 2009 certificaat, risico-inventarisatie, module gastouderacademie
 • Juni 2009 certificaat, omgaan met ouders, module gastouderacademie
 • Juni 2009 certificaat, kijken naar kinderen, module gastouderacademie
 • Juni 2009 certificaat, EHBO bij kinderen, module gastouderacademie
 • Juli 2009 certificaat, Ontwikkeling 0 – 12 jarige, module gastouderacademie
 • Juli 2009 certificaat, spel en speelgoed, module gastouderacademie
 • Februari 2010 certificaat, veiligheid en gezondheid, module gastouderacademie
 • Februari 2010 certificaat, opvoeden, module gastouderacademie
 • Maart 2013 certificaat, VVE in de kinderopvang, module gastouderacademie
 • Juni 2013 certificaat, Training VVE Kiki
 • september 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017, deelnamecertificaat aan het gastoudercongres en het volgen van 2 workshops
 • Oktober 2016 training signaleren en handelen bij kindermishandeling
 • September 2017 certificaat thema-avond ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen
 • November 2017 en oktober 2018 workshop taalrijke interactie tussen gastouder en kind via Joyce Blauwhoff
 • Februari 2018 certificaat thema-avond spelen met zand, water en nog veel meer
 • November 2018 certificaat kindermishandeling meldcode module A
 • November 2019 certificaat thema-avond muziek voor jonge kinderen
 • Tijdens de sluiting in het voorjaar van 2020 heb ik verschillende webinars gevolgd van verschillende aanbieders, groen moet je doen, kinderen en emoties, baby's in de kinderopvang, positief grenzen stellen, kinderen en zelfvertrouwen, eerste 1000 dagen, spel beter begrijpen, masterclass terug naar de opvang, liefdevol grenzen stellen, kindertekeningen lezen en begrijpen, stimuleer de motorische ontwikkeling met bewegen 0-4 jaar, meer rust in de groep, herken kinderziekten, masterclass omgaan met weerstand bij kinderen en mediaopvoeding, hoe dan? En certificaat kindermishandeling meldcode module B
 • In 2021 heb ik via Joyce Blauwhoff meegedaan het webinar programma (5 bijeenkomsten) “pedagogiek op de werkvloer”
 • Februari 2022 certificaat webinar risicovol spelen
 • Juni 2022 certificaat thema-avond verticaal spel
 • Oktober 2022 certificaat webinar veilig (geh)echt via Kiki training en coaching
 • Februari 2023 certificaat workshop de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Maart 2023 certificaat workshop daar zit muziek in van het muziekkwartier
 • Juni 2023 certificaat van de training (5 online bijeenkomsten) “knap lastig” positief omgaan met lastig gedrag van Joyce Blauwhoff
 • November 2023 heb ik de lezing bijgewoond van Eveline Ruitenberg over kindertekeningen lezen
 • Juli 2018, 2019 en 2020, 2021, 2022 en 2023 certificaat summerschool van kinderwijstv, elk met 8 korte modules
 • En daarnaast uiteraard elk jaar een theoriecertificaat en na het volgen van de praktijkbijeenkomst een oranje kruis/nikta certificaat van vakbekwaamheid voor de EHBO. Wat verplicht gesteld is door de overheid

Sinds november 2010 ben ik opgenomen in het landelijk register kinderopvang (nummer 113883109), voor toetsingskader A en 17 februari 2011 ben ik gecontroleerd door de GGD, voor toetsingskader B. Op 18 maart 2011 heb ik bericht gekregen dat ik voor beide toetsingskaders ben goedgekeurd en dat ik definitief ben opgenomen in het landelijk register kinderopvang. In oktober 2015, juli 2019 (rapport september 2019) en september 2021 heb ik de jaarlijkse controle gehad van de GGD en ben weer goedgekeurd.